Agenda

Een overzicht van activiteiten die te maken hebben met het land, de taal of de cultuur.
Lees verder...

Bezoekersaantallen

Vandaag 102
Deze week 533
Deze maand 3035
Sinds 11-2008 615499

Psychologisch woordenboek
Woordenboek van psychologische en pedagogische begrippen.

 

aandacht pozornost
acceptatie sprejetje
aggressie agresivnost
angst strah
baby, zuigeling dojenček
bang prestračen
bewustzijn zavest
blij vesel
blijdschap veselje
boos jezen
boosheid jeza
cliënt klient / stranka
concentratie osredotočenost
denken misliti
depressie depresija
dorst žeja
drift bes
driftig besen
droom sanje
empathie sočutje
ervaring izkušnja
extravert družaben človek
geboorte rojstvo
gedachte misel
gedrag vedenje
geheugen spomin
geluk sreča
gelukkig srečen
gevoel občutek
gevoelens čustva
geweten vest
haat sovraštvo
herkenning spoznava
hersenen možgani
honger lajkota
houden van ljubiti, imeti rad
houding obnašanje
huilen jokati
hypnose hipnoza
hysterie histerija
identificatie identifikacija
imitatie imitacija
introvert vase zaprt človek
kind otrok
kinderen otroci
kleuter otrok v vrtcu
lachen smejati se
laf strahopeten
lafheid strahopetnost
liefde ljubezen
luisteren poslušati
midlife crisis kriza srednjih let
moed pogum
moedig pogumen
motivatie motivacija
onderbewustzijn podzavest
ontkenning zanikanje
opvoeden vzgojiti
opvoeding vzgoja
persoonlijkheid osebnost
peuter predšolski otrok
psychologie psihologija
psycholoog psiholog
puber pubertetnik
puberteit puberteta
rouw žalovanje
rouwen žalovati
schaamte sramota
stress stres
therapie terapija
tiener najstnik
trauma travma
verbaasd presenečen
verbazing presenečenje
verdriet žalost
verdrietig žalosten
verliefd zijn zaljubljen biti
verstand razum
vertellen povedati
vriend fant
vriendin punca
zelfmoord samomorCitaat van de dag

"Wie geen vreemde talen kent, snapt niets van zijn eigen taal.
človek, ki ne zna tujih jezikov, ne pozna materinščine. "
- Johann Wolfgang von Goethe -
(1749-1832)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?