Agenda

Een overzicht van activiteiten die te maken hebben met het land, de taal of de cultuur.
Lees verder...

Bezoekersaantallen

Vandaag 6
Deze week 6
Deze maand 152
Sinds 11-2008 779157

Psychologisch woordenboek
Woordenboek van psychologische en pedagogische begrippen.

 

aandacht pozornost
acceptatie sprejetje
aggressie agresivnost
angst strah
baby, zuigeling dojen?ek
bang prestra?en
bewustzijn zavest
blij vesel
blijdschap veselje
boos jezen
boosheid jeza
cliënt klient / stranka
concentratie osredoto?enost
denken misliti
depressie depresija
dorst žeja
drift bes
driftig besen
droom sanje
empathie so?utje
ervaring izkušnja
extravert družaben ?lovek
geboorte rojstvo
gedachte misel
gedrag vedenje
geheugen spomin
geluk sre?a
gelukkig sre?en
gevoel ob?utek
gevoelens ?ustva
geweten vest
haat sovraštvo
herkenning spoznava
hersenen možgani
honger lajkota
houden van ljubiti, imeti rad
houding obnašanje
huilen jokati
hypnose hipnoza
hysterie histerija
identificatie identifikacija
imitatie imitacija
introvert vase zaprt ?lovek
kind otrok
kinderen otroci
kleuter otrok v vrtcu
lachen smejati se
laf strahopeten
lafheid strahopetnost
liefde ljubezen
luisteren poslušati
midlife crisis kriza srednjih let
moed pogum
moedig pogumen
motivatie motivacija
onderbewustzijn podzavest
ontkenning zanikanje
opvoeden vzgojiti
opvoeding vzgoja
persoonlijkheid osebnost
peuter predšolski otrok
psychologie psihologija
psycholoog psiholog
puber pubertetnik
puberteit puberteta
rouw žalovanje
rouwen žalovati
schaamte sramota
stress stres
therapie terapija
tiener najstnik
trauma travma
verbaasd presene?en
verbazing presene?enje
verdriet žalost
verdrietig žalosten
verliefd zijn zaljubljen biti
verstand razum
vertellen povedati
vriend fant
vriendin punca
zelfmoord samomor  2024 H. Schoonekamp | contact | Talennet | sitemap.

Citaat van de dag

"Oog om oog maakt de hele wereld blind.
Oko za oko povzroÄŤa slepoto sveta. "
- Mahatma Gandhi -
(1869-1948)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?